HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) và ISO 22000 đều là các tiêu chuẩn mà các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm quan tâm. Để có thể tìm ra được hướng đi đúng đắn nhất cho doanh nghiệp của mình, phát triển và mở rộng ra thị trường quốc tế việc đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế là điều tất yếu.

Bài viết này của Acsregistrars.vn  sẽ cho bạn thấy sự khác biệt giữa tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000, cũng như việc nên áp dụng cái nào trong doanh nghiệp của mình.

Sự tương đồng giữa HACCP và ISO 22000

Cả hai tiêu chuẩn này đều hướng tới mục tiêu giúp các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm kiểm soát được các rủi ro, mối nguy hại về an toàn thực phẩm từ khâu nguyên liệu đầu vào, cho tới khi sản phẩm của họ xuất hiện trên bàn ăn của mỗi gia đình. Cả hai tiêu chuẩn này đều quy định: tất cả các doanh nghiệp muốn áp dụng HACCP và ISO 22000 đều phải thực hiện 7 nguyên tắc của ủy ban Codex để kiểm soát các mối nguy đối với thực phẩm.

Sự khác biệt giữa HACCP và ISO 22000

Trên thực tế, HACCP là một hệ thống an toàn thực phẩm và ISO 22000 là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, sự khác biệt giữa hai tiêu chuẩn này bao gồm:

ISO 22000 cho phép phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bởi các chuyên gia bên ngoài đối với bất kỳ công ty nào. Điều này bao gồm việc triển khai và xác minh tất cả hoặc một phần các hoạt động liên quan đến hệ thống.

ISO 22000 cũng đề cập đến các thông lệ tốt trong lĩnh vực và quy tắc vệ sinh chung được ban hành bởi Codex Alimentarius.

Bên cạnh hoạt động đối nội, đối ngoại cũng là điều kiện để thiết lập, thực hiện và cập nhật Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) theo tiêu chuẩn ISO 22000.

ISO 22000 yêu cầu phân tích các rủi ro để đánh giá từng mối nguy hiểm liên quan đến an toàn thực phẩm để có thể xác định chúng rõ ràng.

ISO 22000 yêu cầu tài liệu về PRPs (Prerequisite Program )

Trong khi đó, HACCP sử dụng khái niệm truyền thống về việc phân chia các biện pháp kiểm soát thành hai nhóm: điều kiện tiên quyết và biện pháp được áp dụng tại các điểm Điểm kiểm soát tới hạn (CCPs). Trong trường hợp của ISO 22000, các khái niệm này được sắp xếp lại theo thứ tự hợp lý bằng cách thêm một nhóm các biện pháp kiểm soát có tên là các chương trình tiên quyết điều hành (oPRP).

ISO 22000 yêu cầu hệ thống giám sát và lập kế hoạch thực tiễn để khắc phục cho các Chương trình tiên quyết (PRPs) hoạt động, cũng như đối với các Điểm kiểm soát tới hạn (CCPs).

ISO 22000 yêu cầu phân tích và cải thiện theo kết quả giám sát của các chương trình tiên quyết điều hành (oPRPs) và kế hoạch HACCP.

ISO 22000 cũng yêu cầu xem xét và xác định các thông số kỹ thuật, công thức và nguồn gốc đầu vào cũng như sản phẩm cuối cùng.

ISO 22000 phân tích và làm rõ các hoạt động nhằm xác minh và xác nhận chúng có hiệu quả.

Kiểm soát dị ứng là một chương trình tiên quyết bắt buộc trong ISO 22000; tuy nhiên nó không được đề cập trong HACCP.

Với ISO 22000, các thuật ngữ mới đã được cập nhật, chẳng hạn như “sản phẩm có khả năng không an toàn” và thuật ngữ “rút tiền trực tuyến” (withdrawal) cho các hoạt động thu hồi sản phẩm và những sản phẩm bị bỏ quên.

ISO 22000 yêu cầu hệ thống quản lý cải tiến và cập nhật liên tục.

HACCP và ISO 22000: Doanh nghiệp nên chọn áp dụng tiêu chuẩn nào?

Hiện nay, chưa có một quy định bắt buộc nào yêu cầu doanh nghiệp phải áp dụng ISO 22000 hay HACCP.

Tuy nhiên,  trong tương lai gần  có thể doanh nghiệp đã áp dụng chứng nhận HACCP có thể sẽ phải chuyển đổi sang ISO 22000 trong các trường hợp: Quy định của cơ quan có thẩm quyền bắt buộc phải áp dụng ISO 22000, do thị trường, khách hàng yêu cầu hoặc khi doanh nghiệp muốn có chứng chỉ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mà tổ chức cấp chứng nhận cấp theo  tiêu chuẩn ISO 22000.

Tham khảo dịch vụ Cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO  22000:2018  an toàn thực phẩm m ới nhất

Mặt khác, do bản thân tiêu chuẩn ISO 22000 đã bao gồm các yêu cầu của HACCP và ISO 22000 còn bao gồm các yêu cầu về một Hệ thống quản lý hoàn chỉnh, vì vậy việc lựa chọn ISO 22000 có thể giúp doanh nghiệp một cách toàn diện các khía cạnh và quá trình liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Một khi doanh nghiệp đã áp dụng HACCP và ISO 9001 thì việc chuyển đổi sang ISO 22000 là khá thuận lợi vì đã có kinh nghiệm về hệ thống quản lý và kiểm soát mối nguy.

Xem thêm:

Lời kết,

Ngành công nghiệp thực phẩm trên toàn thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến an toàn thực phẩm.

Nhiều nghiên cứu và thử nghiệm đã được thực hiện nhằm mục đích xác định các rào cản chính đối với việc triển khai HACCP và ISO 22000.

Chính vì thế, phần lớn các nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng việc thiếu hiểu biết về các quy trình quản lý an toàn thực phẩm cũng như các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khác là một trong những rào cản chính đối với việc ứng dụng FSMS hiệu quản và bền vững.

Dù áp dụng HACCP hay ISO 22000 các doanh nghiệp cũng nên lựa chọn chúng tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của mình nằm đảo bảo việc thực hiện các chương trình tiên quyết để hạn chế các mối nguy về thực phẩm.

HACCP và ISO 22000: Điểm tương đồng và khác biệt !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *