OHSAS 18001 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 (có thể bị nhầm với tiêu chuẩn ISO 18001) được chấp nhận trên toàn cầu như là một phương pháp đánh giá hệ thống quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp (Viện tiêu chuẩn Anh – BSI xây dựng & ban hành)

Và được các tổ chức tiêu chuẩn thế giới và các tổ chức thương mại hàng đầu công nhận, tiêu chuẩn OHSAS 18001 cung cấp cho các tổ chức một khung kiểm tra việc quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp thích hợp và hiệu quả tại nơi làm việc.

Thông qua việc có được một hệ thống quản lý được xác định rõ ràng tại cơ sở để xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn và sức khỏe, các tổ chức có thể giảm thiểu các mối nguy cho người lao động và khách tham quan hoặc các nhà thầu bên ngoài. Tiêu chuẩn này có thể giúp tổ chức thiết lập các quá trình xem xét và cải tiến liên tục sự an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp tại cơ sở.

Các yếu tố chính sẽ được đánh giá theo chứng nhận OHSAS là:

  • Hệ thống quản lý tại cơ sở
  • Hoạch định và Đánh giá mối nguy
  • Đào tạo và nhận thức của nhân viên
  • Trao đổi thông tin trong hệ thống quản lý an toàn
  • Ứng phó với các tình huống khẩn cấp
  • Theo dõi và cải tiến liên tục

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe

Sở hữu một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe có cấu trúc xuyên suốt trong tổ chức sẽ chứng minh được cam kết của bạn đối với phúc lợi cho nhân viên và các bên ngoài.

Tiêu chuẩn tạo ra một khung để triển khai các yêu cầu của OHSAS và quá trình cải tiến liên tục.

Việc phát triển một hệ thống có thể quản lý được và vô cùng vững chắc sẽ mang lại lơi ích cho tổ chức và chính những người lao động của họ. Tiết kiệm chi phí và giảm bớt tai nạn là hai trong số rất nhiều lợi ích

Lợi ích của OHSAS 18001

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe  hiệu quả có thể mang lại lợi ích cho khách hàng của bạn và giúp bạn có được những ưu thế cạnh tranh bằng cách:

• Giảm thiểu rủi ro trì hoãn sản xuất
• Tạo ra môi trường an toàn cho việc kinh doanh
• Chứng minh cam kết của bạn trong việc duy trì hiệu quả các chính sách an toàn và sức khoẻ

Những lợi ích khác giúp tổ chức của bạn hoạt động có hiệu quả hơn, có thể đáp ứng các yêu cầu pháp lý và giúp nâng cao tinh thần của nhân viên bằng cách tạo ra một môi trường làm việc an toàn hơn. Những lợi ích cho tổ chức bao gồm:

• Nâng cao danh tiếng và tăng cơ hội giành được nhiều cơ hội kinh doanh mới
• Giảm thiểu rủi ro ngừng sản xuất khi có sự cố
• Chứng minh cam kết đáp ứng các trách nhiệm pháp lý của bạn
• Tiết kiệm chi phí có thể từ các các khoản phí bảo hiểm bắt buộc
• Duy trì sự tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý
• Tạo ra một hệ thống vững chắc giúp duy trì và cải tiến liên tục an toàn và sức khoẻ

Ai cần tiêu chuẩn OHSAS 18001?

OHSAS 18001 thích hợp với các tổ chức muốn có được hiệu quả trong việc quản lý và giảm bớt các tai nạn ở mơi làm việc.

Bằng cách thiết lập hệ thống được tổ chức chứng nhận bên thứ ba đánh giá, tổ chức sẽ chứng minh cho nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của mình thấy được họ đã thực hiện các quy định về an toàn và sức khỏe một cách hết sức nghiêm túc.

Công nhận OHSAS 18001 mang đến cho tổ chức một khung để giúp tổ chức đáp ứng mọi bổn phận pháp lý của mình về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc.

Nhiều  tổ chức chứng nhận có thể tiến hành đánh giá tuy nhiên điều quan trọng là không phải tất cả các tổ chức đánh giá đều được UKAS công nhận. Nếu bạn không sử dụng các chuyên giá được UKAS công nhận thì chứng nhận của bạn sẽ có thể không có giá trị.

Acsregistrars.vn

OHSAS 18001 là gì? Lợi ích khi được chứng nhận tiêu chuẩn này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *