ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường:

 • Giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới môi trường
 • Cung cấp các bằng chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường

Tiêu chuẩn này rất tổng quát và không được áp dụng cho mọi ngành hay mọi lĩnh vực. Nó chỉ cung cấp một khung chuẩn có thể được sử dụng để đáp ứng các mục tiêu nội bộ và bên ngoài trong việc quản lý môi trường.

Hiện nay,phiên bản ISO 14001  mới nhất được phát hành vào 2015 thay thế cho bản phát hành 2004, với những sự cải tiến để phù hợp với thực tế vận hành của các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay.

tiêu chuẩn iso 14001 2015 quản lý môi trường

Hệ thống quản lý môi trường – EMS

Khi có được chứng nhận ISO 14001 bạn có thể chứng minh cam kết của mình trong việc giảm lượng rác thải và tái chế các nguyên vật liệu khi cần thiết. Tổ chức của bạn sẽ thấy được lợi ích không chỉ trong việc tiết kiệm chi phí mà còn trong việc bỏ thầu mới.

Hệ thống này dành cho những ai?

Nhờ tính tổng quát và được chấp nhận trên toàn cầu tiêu chuẩn ISO 14001 có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động quản lý môi trường của các công ty sản xuất trên thế giới. Hội từ thiện, các tổ chức tình nguyện và các hiệp hội thương mại có thể sử dụng tiêu chuẩn này. Bất cứ tổ chức có sản phẩm, dịch vụ hay các hoạt động thường ngày có ảnh hưởng tới môi trường cũng cần phải nhận thức về ISO 14001.

Thông tin chung về ISO 14001

Giống như ISO 9001, ISO 14001 là một sản phẩm của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế – ISO. ISO 14001 là tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới. Trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000, ISO 14001 là tiêu chuẩn thực tế mà các công ty được chứng nhận. Các chuyên gia dự đoán rằng tiêu chuẩn này sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả tiêu chuẩn thông dụng và nổi tiếng toàn cầu – ISO 9001. ISO 14001 đánh giá sự phù hợp của Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) của một tổ chức theo những yêu cầu cụ thể.

Ngày 15/09/2015 Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO – International Organization for Standardization) đã công bố ban hành tiêu chuẩn ISO 1401:2015, ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới mới được sửa đổi và ban hành với những cải tiến quan trọng để phù hợp hơn với tương lai

Lợi ích của ISO 14001 khi áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức

Việc chứng minh được rằng doanh nghiệp hay tổ chức đang xem xét các ảnh hưởng tới môi trường và xây dựng hệ thống tại cơ sở ngày càng trở nên quan trọng, việc này không chỉ có lợi cho môi trường mà còn giảm bớt được chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, ISO 14001 có thể giúp tổ chức của bạn làm được điều này.

Có rất nhiều lợi ích khi chỉ ra sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001:

 • Tiết kiệm chi phí về rác thải, tái chế và tiêu thụ
 • Tạo ưu thế hơn các đối thủ khi thầu các dự án kinh doanh mới
 • Quản lý các mối nguy về môi trường
 • Tuân thủ các quy định về môi trường ở từng nước
 • Chứng minh cam kết cải thiện môi trường của tổ chức
 • Chúng minh rằng tổ chức của bạn là một tổ chức có trách nhiệm với tương lai
 • Có thể giảm bớt chi phí bảo hiểm
 • Giúp nhân viên nhận thức tốt hơn rằng họ đang làm việc trong một tổ chức thân thiện với môi trường

Có được một khung hệ thống quản lý năng lượng được hoạch định tốt giúp tổ chức có được một hướng tiếp cận hệ thống để tuân theo. Trong một số trường hợp các cơ quan pháp luật có thể linh động hơn với từng công ty có hồ sơ hoạt động và giải trình công.

Thêm vào đó, Ban bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) và Ban quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (OHSAS ) đã chỉ ra rằng chứng nhận có thể giúp giảm số lần thanh tra bắt buộc khi xin giấy phép. Trong những trường hợp đặc biệt EPA sẽ giảm tiền phạt nếu nguồn tài chính được sử dụng cho những hoạt động tốt hơn, bao gồm cả tuân thủ ISO 14001.

Thông qua Hiệp ước chung về Thuế quan và Mậu dịch (GATT), ISO 14001 được mong đợi sẽ trở thành điều kiện tiên quyết để kinh doanh trên toàn cầu. Các chuyên gia cho biết đây sẽ là động lực của thị trường giúp thúc đẩy việc chấp nhận một tiêu chuẩn môi trường toàn cầu mới.

ISO 14001 cũng tương thích với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, OHSAS 18001 và ISO 27001.

Chứng nhận iso 14001: 13  bước cơ bản để xây dựng cho doanh nghiệp, tổ chức.

Mặc dù không  phải bắt buộc phải áp dụng nhưng hiện nay nhiều tổ chức, doanh nghiệp đang có xu hướng sử dụng tiêu chuẩn ISO 14001: 2015  – hệ thống quản lý môi trường (EMS). Do đó, việc hiểu được quy trình chứng nhận ra sao có thể giúp ích công việc chuẩn bị áp dụng ISO 14001 dễ dàng hơn rất nhiều, bài viết này sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình  chứng nhận ISO 14001 hoạt động như thế nào và 13 bước cơ bản mà doanh nghiệp, tổ chức cần thực hiện:

1) Lập kế hoạch tiến hành dự án

Lên kết hoạch là một yếu tố rất quan trọng. Nếu không có sự chuẩn bị này, việc triển khai ISO 14001 của bạn gần như chắc chắn sẽ thất bại. Bạn cần có một Plan – kế hoạch tốt để thuyết phục ban giám đốc của mình rằng ISO 14001 là một điều cần thiết, lợi ích của chúng với doanh nghiệp khi triển khai. Bước tiếp theo là:

 • Thành lập ban chỉ đạo dự án, bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về môi trường.
 • Trang bị cho ban lãnh đạo về kiến thức cơ bản của môi trường và quản lý môi trường theo ISO 14001 và mục địch của nó.
 • Thực hiện những  đánh giá ban đầu về môi trường
 • Lên kế hoạch thực thi
 • Xây dựng chính sách môi trường và cam kết của lãnh đạo, tuyên bố cam kế này với toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty
 • Phân tích và xem xét những khía cạnh môi trường và những ảnh hưởng của chúng, so sánh với các điều khoản luật hiện hành và những yêu cầu khác có liên quan.
 • Đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình quản lý môi trường.

2) Xác định các yêu cầu pháp lý

Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác đối với hệ thống quản lý môi trường (EMS ) theo ISO 14001  là một bước quan trọng tiếp theo để đảm bảo việc triển khai thành công cho doanh nghiệp.

3) Xác định phạm vi triển khai EMS

Để xác định được giới hạn của những gì cần phải thực hiện khi triển khai ISO 14001, ban dự án cần xác định phạm vi của EMS. Điều này giúp ngăn chặn việc các lĩnh vực kinh doanh của bạn có thể ảnh hưởng đến môi trường. Các công cụ chính để xác định phạm vi là chính sách môi trường và các khía cạnh môi trường (sự tương tác bạn có với môi trường); đây là những tài liệu đầu tiên bạn cần thiết lập cho hệ thống EMS.

4) Xác định các thủ tục và quy trình EMS

– Chúng sẽ bao gồm các quy trình và quy trình bạn sẽ xác định khi cần thiết để đảm bảo kết quả phù hợp và đầy đủ khi ngăn ngừa các tác động môi trường tiêu cực và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

5) Thực hiện các thủ tục và quy trình cho hệ thống EMS

– Thông thường, các quy trình này sẽ được liên kết với các quy trình đã có tại tổ chức của bạn, chẳng hạn như theo dõi chất thải từ cơ sở của bạn. Vì không phải tất cả các quy trình cần phải được ghi lại các quy trình, điều quan trọng là phải quyết định những quy trình nào phải được ghi lại để ngăn ngừa thiệt hại môi trường. Để có cái nhìn tổng quan, hãy xem Danh sách kiểm tra Tài liệu bắt buộc này theo ISO 14001: 2015.

6) Thực hiện đào tạo và nhận thức

– Nhân viên nên được đào tạo về ISO 14001 là gì? và tại sao doanh nghiệp, tổ chức nên làm việc này? Ngoài ra, là việc đào tạo cho bất kỳ thay đổi nào đối với các quy trình mà nhân viên tham gia. Điều quan trọng là mọi người trong tổ chức của bạn đều biết bạn là gì làm với EMS của bạn và làm thế nào chúng phù hợp với phương trình.

7) Chọn tổ chức chứng nhận

– Tổ chức chứng nhận là đơn vị cuối cùng sẽ đến để kiểm tra các quy trình EMS của bạn để tuân thủ các yêu cầu ISO 14001, cũng như liệu hệ thống có hiệu quả và cần được cải thiện hay không? Vì vậy, việc lựa chọn tổ chức cấp chứng nhận ISO 14001 uy tín và nhiều kinh nghiệm là “ chìa khóa” quan trọng để giúp doanh nghiệp triển khai ISO 14001 suôn sẻ  và thành công.

lợi ích khi được chứng nhận iso 14001 2015
Lựa chọn tổ chức cấp chứng nhận ISO 14001 là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công khi một doanh nghiệp quyết định áp dụng hệ thống quản lý an toàn môi trường.

8) Vận hành hệ thống EMS:

Đo lường và lưu giữ hồ sơ – Đây là khi bạn sẽ thu thập các hồ sơ sẽ được yêu cầu trong quá trình kiểm toán để cho thấy rằng các quy trình của bạn đáp ứng các yêu cầu đặt ra cho. Các hồ sơ cũng cho thấy các quy trình có hiệu quả và các cải tiến đang được thực hiện trong EMS của bạn khi cần thiết. Các tổ chức chứng nhận sẽ xác định một khoảng thời gian nhất định để điều này xảy ra để đảm bảo hệ thống đủ chắc chắn để thể hiện sự tuân thủ.

9) Thực hiện kiểm toán nội bộ

– Tổ chức cấp chứng nhận sẽ yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán từng quy trình nội bộ trước khi họ đến để thực hiện việc kiểm toán chứng nhận. Điều này sẽ cho bạn cơ hội để đảm bảo rằng các quy trình đang thực hiện và những gì bạn đã lên kế hoạch đúng theo yêu cầu. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ có cơ hội khắc phục mọi sự cố  đã tìm thấy, phát sinh.

10) Thực hiện đánh giá quản lý

– Cũng quan trọng như sự hỗ trợ mà ban quản lý dành cho việc triển khai ISO 14001, là sự tham gia của ban quản lý trong việc tiếp tục duy trì EMS. Để đảm bảo rằng các quy trình có đủ nguồn lực hiệu quả và cải thiện, ban quản lý cần xem xét dữ liệu được chỉ định từ các hoạt động của EMS và phản ứng với dữ liệu đó một cách thích hợp.

11) Thực hiện các hành động khắc phục

– Để khắc phục sự cố và cải thiện hệ thống, doanh nghiệp cần sử dụng các hành động khắc phục để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của bất kỳ vấn đề nào được tìm thấy và biến điều đó thành hành động để khắc phục nguyên nhân gốc rễ đó. Những vấn đề này có thể được xác định trong quá trình đo lường, kiểm toán nội bộ và đánh giá quản lý của chính doanh nghiệp.

12) Kiểm toán chứng nhận – Giai đoạn 1

– Tại đây, tổ chức chứng nhận sẽ xem xét tài liệu  để xác minh rằng, trên giấy tờ, doanh nghiệp đã giải quyết tất cả các yêu cầu cần thiết của tiêu chuẩn ISO 14001. Kiểm toán viên sẽ đưa ra một báo cáo phác thảo điểm mà doanh nghiệp cần tuân thủ và nơi có vấn đề, để DN có cơ hội thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào để giải quyết các vấn đề đó.

13) Kiểm toán chứng nhận – Giai đoạn 2

– Trong đợt kiểm toán chính này, kiểm toán viên của tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện kiểm toán tại chỗ nơi họ sẽ xem xét các hồ sơ mà doanh nghiệp đã tích lũy bằng cách vận hành các quy trình EMS , bao gồm hồ sơ kiểm toán nội bộ, đánh giá quản lý, và hành động khắc phục. Sau đợt kiểm toán này, được thực hiện trong vài ngày, họ sẽ đưa ra một báo cáo nêu chi tiết những phát hiện của họ và liệu họ có thấy EMS của bạn có hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu của ISO 14001 hay không. Kiểm toán viên cũng sẽ đưa ra khuyến nghị chứng nhận nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu; tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có bất kỳ sự không phù hợp chính nào thì  sẽ cần hành động khắc phục cho các vấn đề này trước khi có thể khuyến nghị từ bên chứng nhận.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin và 13 bước cơ bản để một doanh nghiệp hoặc tổ chức có thể làm để được cấp chứng nhận ISO 14001 – quản lý an toàn môi trường của Acsregistrars.vn. Hy vọng với những điều hữu ích trên sẽ giúp ích cho việc doanh nghiệp đưa ra những quyết định chính xác, hợp lý khi áp dụng hệ thống EMS.

ISO 14001:2015 là gì? 13 bước cần áp dụng để được chứng nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *